UserName :    Password :   
Language :

      Firma KRISMAR, operator i przedstawiciel handlowy systemu "BERLIO", oferuje polskim i zagranicznym firmom przewozowym, bezgotówkowe rozliczanie należności za produkty naftowe, towary i usługi, w sieci współpracujących z systemem stacji paliw, domów towarowych, stacji obsługi technicznej, punktów poboru opłat drogowych, agencji celnych, parkingów itp., wyposażonych w urządzenia "Berlio" na terenie Rosji, Białorusi, Polski, obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy i Niemiec. Na Białorusi kartą "Berlio" można płacić za drogi, a w agencjach celnych "JAS FBG" na granicy wschodniej Polski za usługi agencyjne.


     Wyposażamy klienta w procesorową kartę, identyfikującą klienta, ocechowaną numerem zewnętrznym, posiadającą swój PIN kod. Płatności za towary i usługi odbywają się drogą bezgotówkową w złotych lub euro. Dla firm, zainteresowanych odroczonym terminem płatności za produkty i usługi, realizowane w systemie "Berlio", akceptujemy różne formy zabezpieczeń.Rodzaj zabezpieczenia i warunki finansowe ustalamy z każdym Klientem indywidualnie. Faktury wystawiamy dwa razy w miesiącu - 15-tego i w ostatnim dniu miesiąca.

     Celem strategicznym jest rozwój systemu bezgotówkowej sprzedaży paliw oraz uslug w sieci współpracujących z systemem stacji paliw na terenie Polski i krajów ościennych, a także rozbudowa bazy klientowskiej o firmy przewozowe i stacje paliw.

     Chętnie udzielimy bardziej szczegółowej informacji lub przyjedziemy do Państwa.

Nasze nowości

Podrożało paliwo od 12.05.10 na Białorusi [ 2010-05-12 09:44:00 ]
Ceny na paliwo wyrosły na 6%
Kolejny wzrost cen na paliwo [ 2010-03-04 12:22:00 ]
Z dnia 27.02.10 na Białorusi ceny na paliwo wyrośli o 7%.
Terminy płatności dla faktur [ 2010-02-09 01:02:00 ]
W celu zapobiegania blokadzie kart uprzejmie prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy płatności na fakturach!!!
Подорожание топлива в Белоруссии с 23.01.10 [ 2010-01-23 11:06:41 ]
Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС, с 23 января 2010 года увеличились в среднем на 2,2 процента.
Закрытие центров 8200 и 8201. [ 2009-09-01 07:13:00 ]
Уважаемые клиенты! Сообщаем Вам, что с 1 сентября 2008г. на Украине (Одесская обл.,центры 8200 и 8201) реализация по карточкам BERLIO производиться не будет
All news
berlio.by